Rijks ICT-dashboard

Rapportagegeschiedenis

Omschrijving

Link

2014

TK 31490, nr. 174

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014

2013

TK 31 490, nr. 145

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013

2012

TK 31 490, nr. 117

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

2011

TK 31 490, nr. 96

Rapportage grote en risicovolle ICT-projecten, bijlage bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011

2010

TK 32501, nr. 14

Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2010