Rijks ICT-dashboard

Transitie Werk.nl

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

K&S

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

UWV

Startdatum

06-11-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

4474

Toelichting

Nieuwe technologie: 4.474 Vervallen technologie: 2.880

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€20,74 miljoen

Hardware

€0,10 mln

Standaardsoftware

€0,05 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€4,24 mln

Intern personeel

€2,55 mln

Uitbesteed werk

€13,79 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,01 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€12,45 miljoen

Hardware

€0,10 mln

Standaardsoftware

€0,03 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,84 mln

Intern personeel

€1,47 mln

Uitbesteed werk

€7,99 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,02 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
06-11-2018

€20,74 miljoen

Hardware

€0,10 mln

Standaardsoftware

€0,05 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€4,24 mln

Intern personeel

€2,55 mln

Uitbesteed werk

€13,79 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,01 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
06-11-2018

€9,46 miljoen

Hardware

€0,10 mln

Standaardsoftware

€0,03 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,13 mln

Intern personeel

€1,21 mln

Uitbesteed werk

€5,89 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,10 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€20,74 miljoen

Hardware

€0,10 mln

Standaardsoftware

€0,05 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€4,24 mln

Intern personeel

€2,55 mln

Uitbesteed werk

€13,79 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,01 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€12,45 miljoen

Hardware

€0,10 mln

Standaardsoftware

€0,03 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,84 mln

Intern personeel

€1,47 mln

Uitbesteed werk

€7,99 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,02 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
06-11-2018

€20,74 miljoen

Hardware

€0,10 mln

Standaardsoftware

€0,05 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€4,24 mln

Intern personeel

€2,55 mln

Uitbesteed werk

€13,79 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,01 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
06-11-2018

€9,46 miljoen

Hardware

€0,10 mln

Standaardsoftware

€0,03 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,13 mln

Intern personeel

€1,21 mln

Uitbesteed werk

€5,89 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,10 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€20,74 mln

-

06-11-2018

€20,74 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. in de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten worden doorgaans regulier gefinancierd.