Rijks ICT-dashboard

Transitie Werk.nl

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

K&S

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

UWV

Startdatum

06-11-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018
« Terug naar documentatieoverzicht

Externe kwaliteitstoetsen

Omschrijving

02-10-2018

Bureau ICT

Toets op risico's en slaagkans

BIT-toets

15-03-2018

Gartner en Cap

Validatie Transitiestrategie

01-05-2017

Bureau Gateway

Toets op aanpak en uitgangspunten