Rijks ICT-dashboard

Transitie Werk.nl

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

K&S

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

UWV

Startdatum

06-11-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

€ 1,5 mln.

Geschatte levensduur na oplevering

De directe aanleiding tot het project was het treffen van maatregelen om de continuïteit en daarmee levensduur van het portaal werk.nl te waarborgen. Het UWV heeft deze bedreiging aangegrepen als kans om vanuit de doelarchitectuur e-Dienstverlening weer zelf de volledige regie te gaan voeren op haar portalen. De transitie stelt het UWV in staat de doorontwikkeling te versnellen en het adaptief vermogen van het portaal te vergroten. Een integrale schatting van de levensduur is niet te geven, maar het UWV heeft met dit project wel de levensduur van dit portaal sterk vergroot.