Rijks ICT-dashboard

GCMK

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

DGOO met DG VBR als uitvoerder

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Er is een standaard pakket geselecteerd dat moet worden aangesloten op de gebouwsystemen

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Onvoldoende gegevens bekend

Er zijn voor dit project onvoldoende gegevens bekend met betrekking tot kosten.

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Startdatum is nog niet aan te geven omdat het project on hold staat als gevolg van de uitgevoerde BIT toets. De out of pocket kosten worden betaald door DG VBR ( specifiek: RVB), die de middelen haalt uit het regiotarief dat geldt voor de huisvesting van Rijks organisaties. Dit geldt ook voor de projectkosten (vooral menskracht) van RVB. De overige projectkosten worden in beginsel betaald door de gebruikers van de kantoorhuisvesting, hoewel het denkbaar is dat hiervoor een andere formule wordt gezocht. NB Kosten tot nu toe waren, gezien de fase van het project, enkel projectkosten.