Rijks ICT-dashboard

GCMK

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

DGOO met DG VBR als uitvoerder

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Tweede Kamerstukken (0)

In de volgende Tweede Kamerstukken is informatie over de voortgang van dit project te vinden

Bekijk het overzicht

Kwaliteitstoetsen (0)

Hier vindt u een lijst van alle tot nu toe op het project door externe partijen uitgevoerde kwaliteitstoetsen. Dit met vermelding van de datum, de uitvoerende partij, het type toets en het voorwerp van onderzoek.

Bekijk het overzicht

Projectplannen (1)

Hier vindt u een lijst van door de opdrachtgever goedgekeurde versies van het projectplan, voorzien van een toelichting.

Bekijk het overzicht