Rijks ICT-dashboard

GCMK

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

DGOO met DG VBR als uitvoerder

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Departementaal vertrouwelijk tot dat inkooptraject is afgerond

Geschatte levensduur na oplevering

>15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

GCMK wordt onderdeel van de gebouwinstallaties