Rijks ICT-dashboard

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

DB-EZK/LNV

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Rol van de genoemde marktpartij in de projectorganisatie.

Dictu

DICTU is de ICT leverancier voor beide Ministeries. Zij levert werkpakketten voor het programma en participeert in teams die direct of indirect aan het programma leveren.

SSC - ICT

SSC-ICT levert de Rijks brede ICT voorzieningen: Rijksportaal, Rijksadressengids, Rijksdirectory, samenwerkruimten en Single Sign On.

P-Direct

P-Direct levert op basis van de door P&O gedefinieerde organisatiestructuur en de personele invulling hiervan de elektronische inrichting hiervan voor de inrichting van de ICT systemen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken / 3W

3W levert de applicatie TEM ten behoeve van het declareren van buitenlandse dienstreizen. TEM wordt per departement ingericht, wat betekent dat er ook een aparte inrichting van LNV moet worden gemaakt in TEM.

Logius

Logius levert de applicatie DigiInkoop en de daarbij behorende Berichtenverkeervoorziening (BVV) die wordt gebruikt voor elektronisch bestellen en factureren