Rijks ICT-dashboard

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

DB-EZK/LNV

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Een deel van de werkzaamheden is inrichting, een deel is maatwerk. Maatwerk: Bestaande functionaliteit wordt geschikt gemaakt voor twee departementen. Er wordt geen nieuwe functionaliteit gebouwd, het is het aanpassen van bestaande software.

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€11,46 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,84 mln

Externe inhuur

€2,80 mln

Intern personeel

€1,24 mln

Uitbesteed werk

€0,48 mln

Inbesteed werk

€6,10 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€6,04 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,01 mln

Externe inhuur

€1,55 mln

Intern personeel

€0,77 mln

Uitbesteed werk

€0,36 mln

Inbesteed werk

€3,35 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
24-07-2018

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,80 mln

Intern personeel

€0,90 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€16,30 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
24-07-2018

€0,15 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-03-2018

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,80 mln

Intern personeel

€0,90 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€16,30 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€11,46 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,84 mln

Externe inhuur

€2,80 mln

Intern personeel

€1,24 mln

Uitbesteed werk

€0,48 mln

Inbesteed werk

€6,10 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€6,04 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,01 mln

Externe inhuur

€1,55 mln

Intern personeel

€0,77 mln

Uitbesteed werk

€0,36 mln

Inbesteed werk

€3,35 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
24-07-2018

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,80 mln

Intern personeel

€0,90 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€16,30 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
24-07-2018

€0,15 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-03-2018

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,80 mln

Intern personeel

€0,90 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€16,30 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€11,46 mln

20-9-2018 in Sponsorgroep vastgesteld Dit is op basis van door de sponsorraad goedgekeurde onderliggende projectplannen. De oorspronkelijke programmabegroting is gebaseerd op een schatting. Gaandeweg zijn verschillende projectplannen opgesteld, waarmee de begroting meer accuraat kon worden bepaald. Hierdoor is de programmabegroting naar beneden bijgesteld. Op dit moment is 11,46 mln gepland, bovengrens van het budget blijft 15,7 mln

-36,3%

24-07-2018

€18,00 mln

-

01-03-2018

€18,00 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Kosten definitie zoals in handboek vermeld.