Rijks ICT-dashboard

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

DB-EZK/LNV

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Structureel 5 miljoen. (plafond 10 miljoen) per jaar. Dit is gehonoreerd als claim (raming is: tussen 25% en 50% van de incidentele kosten)

Geschatte levensduur na oplevering

Gaat om het aanpassen van een totaal applicatielandschap met verschillende applicaties met ieder hun eigen levenscyclus.

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Diverse