Rijks ICT-dashboard

Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

NVWA

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

Geannuleerd

Startdatum

01-01-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-04-2019

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

10500

Geschatte meerjarige projectkosten
30-04-2019

€55,97 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€40,49 mln

Externe inhuur

€15,48 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
30-04-2019

€25,92 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€18,00 mln

Externe inhuur

€7,92 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€55,97 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€40,49 mln

Externe inhuur

€15,48 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€20,62 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€14,21 mln

Externe inhuur

€6,41 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
22-10-2018

€56,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€40,50 mln

Externe inhuur

€15,50 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-01-2018

€56,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€40,50 mln

Externe inhuur

€15,50 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
30-04-2019

€55,97 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€40,49 mln

Externe inhuur

€15,48 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
30-04-2019

€25,92 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€18,00 mln

Externe inhuur

€7,92 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€55,97 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€40,49 mln

Externe inhuur

€15,48 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€20,62 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€14,21 mln

Externe inhuur

€6,41 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
22-10-2018

€56,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€40,50 mln

Externe inhuur

€15,50 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-01-2018

€56,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€40,50 mln

Externe inhuur

€15,50 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

30-04-2019

€55,97 mln

De opgegeven gerealiseerde uitgaven zijn van peildatum 30 april 2019. Per 1 september 2019 vindt actualisatie plaats van de gerealiseerde uitgaven met peildatum 30 juni 2019, tevens ook de daadwerkelijke gerealiseerde meerjarige projectuitgaven. De tussentijdse financiële cijfers zijn onder voorbehoud van de jaarlijkse controle door de Auditdienst Rijk.

-

31-12-2018

€55,97 mln

-0,1%

22-10-2018

€56,00 mln

-

01-01-2018

€56,00 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit)