Rijks ICT-dashboard

3e kolk Beatrixsluis

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

De Beatrixsluis vormt een knelpunt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Vervoersgegevens laten een sterke stijging van het goederenvervoer over het Lekkanaal zien. Dit gaat al voor 2020 een knelpunt vormen voor de capaciteit. Er zijn onveilige situaties door een tekort aan ligplaatsen en een verkeerde ligging van de huidige ligplaatsen.

De capaciteit van de Beatrixsluis wordt vergroot met een derde sluiskolk die geschikt is voor scheepsafmetingen tot CEMT-klasse VI. De aanleg van derde sluiskolk wordt gecombineerd met een gedeeltelijke verbreding van het kanaal aan de noordzijde van de Prinses Beatrixsluizen. Het kanaal wordt verbreed voor de uitbreiding van de ligplaatsen en voor vermindering van de hinderlijke waterbeweging. Aan de rivierzijde van de Prinses Beatrixsluizen worden de ligplaatsen uitgebreid. Ook de aansluiting van het Lekkanaal op de Lek wordt verbeterd. Het Lekkanaal wordt aan de noord- en zuidzijde van de Prinses Beatrixsluizen bovendien gedeeltelijk verdiept.

Deze oplossing wordt gerealiseerd in samenwerking met de regio, in combinatie met de ontwikkeling van een bedrijventerrein en in lijn met de nieuwe Hollandse Waterlinie

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln