Rijks ICT-dashboard

RWS Contentmanagement

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het programma RWS-Content Management (RCM) heeft als doel de documenthuishouding van RWS en de kennisdeling binnen RWS te optimaliseren. Kern van het digitaal platform (RCM) vormt het Document Management Systeem (DMS) dat voor RWS operationeel wordt gemaakt met behulp van SharePoint Online.

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

Documenten CIV gescand en geanalyseerd en resultaten geleverd

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Verdiepende risicosessies met alle organisatieonderdelen
- PvA risicomanagement goedgekeurd in stuurgroep
- Presentatie teruggekoppeld aan organisatie
- Resultaten gedeeld met stuurgroep en opdrachtgeversraad

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

DMS voor Project Nieuwe Sluis Terneuzen (NST)
- Requirements sessie NST project en RCM programma.
- Oplevering PvA DMS NST
- Oplevering DMS aan NST gebruikers en opdrachtgever conform plan bevestigd door stuurgroep NST

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-31

Proeftuin is gereed

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-11-15

ControlPoint is geinstalleerd (klaar om documenten te scannen en analyseren)

€0.00 mln

€0.00 mln