Rijks ICT-dashboard

Zeetoegang IJmuiden

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Om het toenemende aanbod van zeeschepen te kunnen ontvangen en de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam te verbeteren, dient de beschikbaarheid van de huidige Noordersluis te worden geoptimaliseerd. Op basis van een convenant uit 2009 is besloten tot start van de bouw van een nieuwe grotere zeesluis, die versneld wordt aangelegd.

Planning: openstelling 2019

Totale budget : € 927 mln. (incl. bijdrage van provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Dit bedrag is geconverteerd naar Design, Build, Finance en Maintain (DBFM)contract en is dus voor aanleg, beheer en onderhoud. (MIRT programma 2018)

 

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln