Rijks ICT-dashboard

TransVIR2RVO

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

RVO.nl

Beleidsterrein

Landbouw en veeteelt

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

14-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

EZK/RVO-beleid is werken met standaardpakketten in de markt, tenzij voor de benodigde functionaliteit redelijkerwijs geen standaardpakket beschikbaar is. Hier is sprake van bij de uitvoering van de Visserijregelingen.

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€20,35 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€8,68 mln

Intern personeel

€1,53 mln

Uitbesteed werk

€0,04 mln

Inbesteed werk

€10,03 mln

Extra projectkosten

€0,07 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€13,41 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€6,38 mln

Intern personeel

€0,72 mln

Uitbesteed werk

€0,04 mln

Inbesteed werk

€6,23 mln

Extra projectkosten

€0,04 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€10,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€3,45 mln

Intern personeel

€0,87 mln

Uitbesteed werk

€0,04 mln

Inbesteed werk

€5,64 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€6,20 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€3,10 mln

Intern personeel

€0,18 mln

Uitbesteed werk

€0,04 mln

Inbesteed werk

€2,88 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
14-07-2016

€8,50 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,50 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€20,35 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€8,68 mln

Intern personeel

€1,53 mln

Uitbesteed werk

€0,04 mln

Inbesteed werk

€10,03 mln

Extra projectkosten

€0,07 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€13,41 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€6,38 mln

Intern personeel

€0,72 mln

Uitbesteed werk

€0,04 mln

Inbesteed werk

€6,23 mln

Extra projectkosten

€0,04 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€10,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€3,45 mln

Intern personeel

€0,87 mln

Uitbesteed werk

€0,04 mln

Inbesteed werk

€5,64 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€6,20 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€3,10 mln

Intern personeel

€0,18 mln

Uitbesteed werk

€0,04 mln

Inbesteed werk

€2,88 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
14-07-2016

€8,50 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,50 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€20,35 mln

Nieuwe werkpakketten toegevoegd en uitloop enkele werkpakketten.

103,5%

31-12-2017

€10,00 mln

Bovengrens projectbudget was op peildatum 31-12-2017 12,19 mln. De actuele schatting kosten op 31-12-2017 zijn 10 mln.

17,6%

14-07-2016

€8,50 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportagedatum. Gedurende het verloop van het project wordt dezelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, inbesteed werk (DICTU).