Rijks ICT-dashboard

TransVIR2RVO

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

RVO.nl

Beleidsterrein

Landbouw en veeteelt

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

14-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

De verwachte kosten in beheer zijn voor Dictu 161.700(Onder/Bovenstroom) + 140.000 (VERS) euro en voor RVO.nl 231.000 (Onder/Bovenstroom) + 45.000 (VERS) euro.

Geschatte levensduur na oplevering

Dit zal verschillend zijn er onderdeel. En variëren tussen de 5 en 15 jaar