Rijks ICT-dashboard

TransVIR2RVO

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

RVO.nl

Beleidsterrein

Landbouw en veeteelt

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

14-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het bereiken van een grotere integratie van VIR dienstverlening met andere RVO diensten om zodoende een grotere efficiëntie te bereiken;
Als betrouwbare uitvoeringspartner borgen dat de rechtmatigheidstoets aangaande de uitvoering van de visserijregelingen onomstotelijk aangetoond kan worden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat alle procesberekeningen verifieerbaar zijn en binnen het informatiesysteem worden uitgevoerd en de aanwezigheid van een gesloten dataketen.


De innovatie ambitie wordt gerealiseerd door het leveren van de toekomst vaste informatie-architectuur in lijn met de RVO-architectuur. Dit krijgt concreet vorm door vernieuwing van de informatievoorziening (IV) en standaardisatie van de input (onder meer aanvragen) en geautomatiseerde verwerking daarvan.

Het invaren en verankeren van het visserijdomein bij RVO.nl. Bestaat uit:
1. Transitie VIR
2. Transitie VIR2RVO algemeen
3. Digitale dienstverlening
4. nVWA vangstregistratie overgang
5. Onderstroom