Rijks ICT-dashboard

TransVIR2RVO

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

RVO.nl

Beleidsterrein

Landbouw en veeteelt

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

14-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het bereiken van een grotere integratie van VIR dienstverlening met andere RVO diensten om zodoende een grotere efficiëntie te bereiken;
Als betrouwbare uitvoeringspartner borgen dat de rechtmatigheidstoets aangaande de uitvoering van de visserijregelingen onomstotelijk aangetoond kan worden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat alle procesberekeningen verifieerbaar zijn en binnen het informatiesysteem worden uitgevoerd en de aanwezigheid van een gesloten dataketen.


De innovatie ambitie wordt gerealiseerd door het leveren van de toekomst vaste informatie-architectuur in lijn met de RVO-architectuur. Dit krijgt concreet vorm door vernieuwing van de informatievoorziening (IV) en standaardisatie van de input (onder meer aanvragen) en geautomatiseerde verwerking daarvan.

Het invaren en verankeren van het visserijdomein bij RVO.nl. Bestaat uit:
1. Transitie VIR
2. Transitie VIR2RVO algemeen
3. Digitale dienstverlening
4. nVWA vangstregistratie overgang
5. Onderstroom

Baten

Baten

Goede voorbereiding op de uitvoeringsfase van het Onderstroom project (Onderstroom Realisatie)

€0.00 mln

€0.00 mln

Alternatief Digipoort

€0.00 mln

€0.00 mln

ERS en VIRIS2+ gesaneerd

€0.00 mln

€0.00 mln

Lagere personeelslasten

€0.00 mln

€0.00 mln

In staat blijven de regeling geautomatiseerd uit te voeren

€0.00 mln

€0.00 mln

Minder complexe uitvoering

€0.00 mln

€0.00 mln

Voldoen aan Nederlandse en Europese regelgeving

€0.00 mln

€0.00 mln

Veegrelease, VIRIS3_INFO NVWA, IJsselmeer3, IJsselmeer3 nalevering, MDR over FLUX 1 en 2, Beheer aanlandplicht, Beheer de-minimis, Signaallijst TQCUVD001R, Hulpfuncties, Uitvaarverbod - schermen, Tabel Vangstinformatie, Vangstinformatie, IW-views, Quota Boven 1, Quota Boven 2 , FDI, raadplegen vangstrechten

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

Memo ambitieniveaus DDV  Overzicht ICT voorzieningen in de SOLL situatie en Verkenning ICT analyse en Memo I Raad Proof of Concept m.b.v. E formulier Registreren Vissersvaartuig en E Docs Requirement analyse Domus - E Docs Analyse migratie, conversie documenten en metadata E Docs Analyse eisen en wensen WFM vanuit werkprocessen RVO VIR

€0.00 mln

€0.00 mln

Geschreven testplan en Opgeleverde webserices en gemigreerde rapporten

€0.00 mln

€0.00 mln

Afgeronde programma start architectuur en uitgevoerde report pilot

€0.00 mln

€0.00 mln

Procesontwerp VIR: Blauwdruk

€0.00 mln

€0.00 mln

Verschillende softwarereleases (VERS, Findos, Onderstroom)

€0.00 mln

€0.00 mln