Rijks ICT-dashboard

Vervanging IBA door BPC SAP

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-04-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het doel van zowel Infrastructuur en Waterstaat als Buitenlandse Zaken is de transitie vanuit klassieke budgettering naar Budget Control System.
De implementatie van Business Planning and Consolidation (BPC) binnen IenW en BZ betreft de vervanging van het huidige begrotings mutatieproces door een proces dat ondersteund wordt door SAP BPC, conform de uitwerking in de Blauwdruk.
Met de transitie wordt beoogd aan de vereisten van negatieve budget standen en automatische retractie te voldoen.

Baten

Baten

De kwantitatieve baten zijn beperkt. Kijkend naar de kwalitatieve baten, dan kan gesteld worden dat de belangrijkste procesissues rondom het budgetmutatieproces met BPC-implementatie worden opgelost.

€0.00 mln

€0.00 mln

Efficientere uitvoering van het begrotingsmutatieproces. Kostenbesparing op beheer en inrichting van het huidige systeem.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

Er wordt met deelopleveringen gewerkt; het overgrote gedeelte staat al in productie.

€0.00 mln

€0.00 mln