Rijks ICT-dashboard

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

30-03-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

De applicaties worden zelf gebouwd.

Toelichting ontwikkelwijze

Agile

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€23,82 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,52 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€23,30 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€19,04 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,30 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€18,74 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€13,84 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€13,69 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€8,33 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€8,18 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
30-03-2017

€12,04 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€11,89 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€23,82 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,52 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€23,30 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€19,04 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,30 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€18,74 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€13,84 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€13,69 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€8,33 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€8,18 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
30-03-2017

€12,04 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€11,89 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€23,82 mln

De actuele inschatting is gestegen ten opzichte van de initieel geschatte kosten door onderschatting van de complexiteit van het project. Daardoor kost het meer werk dan aanvankelijk gedacht. UWV en Belastingdienst hebben aanvullende claims ingediend.

72,1%

31-12-2017

€13,84 mln

De actuele inschatting is ten opzichte van de initiële inschatting met € 1,80 mln gestegen door een nadere (bottom-up)-analyse van de ICT-kosten. Deze analyse is uitgevoerd volgens de hiertoe gebruikelijke werkwijze bij UWV, een zogenoemde KAUT-procedure. Begin 2018 zal de kosteninschatting verder stijgen vanwege te maken kosten voor de processen beleidsinformatie en ketenmonitoring en nog te ontvangen claims van de Belastingdienst. De hoogte van de stijging was op peildatum 31 december 2017 nog niet bekend. De kostenindeling is conform Handboek PPM, bijlage 3 ICT-kosten

15%

30-03-2017

€12,04 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.