Rijks ICT-dashboard

DigiInhuur

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid, Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

DigiInhuur is een rijksbreed inzetbare voorziening die het hele inhuurproces ondersteunt, dus van aanvraag tot en met facturatie. Ook de complexe tariefstructuren, het Dynamisch Aankoopsysteem en flexpools zijn erin opgenomen. DigiInhuur ondersteunt daarnaast het tijdelijk plaatsen van intern personeel op klussen. Daarmee maakt DigiInhuur mobiliteit binnen het rijk makkelijker, ook over de grenzen van ministeries heen.

 

Baten

Baten

DigiInhuur draagt bij aan het realiseren van verschillende doelstellingen binnen de bedrijfsvoering. De belangrijkste zijn: een rechtmatige inzet van het inhuur informatiesysteem en een efficiente uitvoering van het inhuurproces.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-10-04

Aanbesteding succesvol afgerond en gunning

€0.00 mln

€0.00 mln