Rijks ICT-dashboard

Rehosting AGS/DTV

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-09-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

AGS (Aangifte Systeem) en DTV (Douane Tarief Voorziening) zijn Douane applicaties, voor de afwikkeling van opslag, import- en exportaangiftes, die nu nog gehost worden op het AIX-platform van IBM. AIX is vanuit het technologiebeleid van de belastingdienst geen strategisch platform meer. Dit betekent dat alle applicaties die gehost worden op AIX moeten migreren naar een ander hostingplatform. Daarnaast speelt dat het aantal aangiften fors gaat groeien de komende jaren, vanwege e-commerce, wijzigende wetgeving, uitfaseren aanvullende aangiftes en uitfaseren Venu. Middels dit project wordt AGS en DTV verplaatst naar een platform dat geschikt is om de toekomstige aantallen aangiftes te kunnen verwerken.

Het project is niet gestart en zal pas worden opgestart wanneer de belangrijkste adviezen van het BIT uitgevoerd zijn.

Baten

Baten

Minder geplande downtijd i.v.m. onderhoud

€0.00 mln

€0.00 mln

Minder ongeplande downtijd

€0.00 mln

€0.00 mln

Opvangen groei van aantal aangiftes zonder verstoringen

€0.00 mln

€0.00 mln