Rijks ICT-dashboard

Vernieuwing Werkplekomgeving

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-02-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

RDW

Omschrijving

Sourcing van KA functionaliteit op basis van een af te nemen dienst met als doel de RDW medewerker een toekomst vaste, gebruikersvriendelijke, veilige werkomgeving te bieden waar hij ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De oplossing dient marktconform te zijn t.a.v. kosten en functionaliteit.

Baten

Baten

Een gebruikersvriendelijke, functionele en veilige werkomgeving waar de werknemer ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren.

€0.00 mln

€0.00 mln