Rijks ICT-dashboard

Vernieuwing Justitieel Documentatiesysteem

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

Bestuursdepartement

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

01-01-2018

Omschrijving

Met de vernieuwing van het Justitieel Documentatiesysteem wordt de continuïteit van de informatiefunctie van het systeem geborgd, kan makkelijker worden ingespeeld op veranderende wet- en regelgeving en de toenemende en veranderende vraag om informatie.

Baten

Baten

De baten zijn als volgt gekwalificeerd:

Beter waarborgen continuïteit

Vergroten aanpasbaarheid

Vergroten compliance op wet- en regelgeving

Verlagen van de ontwikkel- en beheerkosten

€0.00 mln

€0.00 mln