Rijks ICT-dashboard

Vernieuwing Justitieel Documentatiesysteem

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

Bestuursdepartement

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

Geannuleerd

Startdatum

01-01-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het systeem JDS (Justitiëel Documentatiesysteem) is onderdeel van de vitale informatie-architectuur van Justitie en Veiligheid. Via dit systeem wordt actuele informatie verzameld en ter beschikking gesteld voor de diverse instanties die onderdeel zijn van de strafrechtsketen. Om de continuïteit van deze informatiefunctie te waarborgen, makkelijker te kunnen inspelen op veranderende wet-en regelgeving en om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende en veranderende vraag om informatie, wordt het systeem technisch vernieuwd.

Baten

Baten

De baten zijn als volgt gekwalificeerd:

Beter waarborgen continuïteit

Vergroten aanpasbaarheid

Vergroten compliance op wet- en regelgeving

Verlagen van de ontwikkel- en beheerkosten

€0.00 mln

€0.00 mln