Rijks ICT-dashboard

Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Organisatieonderdeel

Directie Bedrijfsvoering

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het programma heeft de volgende doelstellingen:
• Het voorzien in een nieuwe, robuuste en veilige werkplekfunctionaliteit voor EZ (CW-EZ)
• Een beheerste en volledige migratie van alle gebruikers naar CW-EZ
• Een verlaging van de kosten voor de EZ-werkplekfunctionaliteiten met 20%.
• Het voorzien in een generieke Cloud Werkplekfunctionaliteit (CW-G) die ook aan klanten buiten EZ kan worden geleverd (en die voldoet aan de door het ICCIO vastgestelde eisen).

Het resultaat van het programma is:
• De oplevering van een CW-G, met voldoende functionaliteit om succesvol CW-EZ en CW-OCW te kunnen realiseren en implementeren.
• Het gefaseerd opleveren van een CW-EZ die succesvol kan worden geïmplementeerd in de EZ-organisatie en die het mogelijk maakt VKA-2 uit te faseren.
• Een geïmplementeerde CW-EZ bij RVO, AT, NVWA, KD, DICTU en SODM met minimale impact op de bedrijfscontinuïteit.
• Een beheerorganisatie binnen DICTU die in staat is om het beheer op de CW-G en CW-EZ adequaat en volgens SLA uit te voeren.
• Het borgen van de continuïteit van de huidige door Capgemini geleverde dienstverlening.
• Het terughalen en in beheer nemen van door Cap geleverde diensten, die na implementatie CW-EZ ook onderdeel uitmaken van de dienstverlening.
• Het ‘migratie-ready’ maken van de bestaande VKA-omgeving.
• Het uitfaseren van VKA.

Bij de start van dit programma is geen separate markttoets uitgevoerd. De werkplek was oorspronkelijk onderdeel van het programma Cloud. Hiervoor is toentertijd een aanbesteding geweest op basis van best value procurement en de werkplek is hierin meegenomen.

Baten

Baten

a.    De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding. Dus ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi.  Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time, any-place en any-device

b.    Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint

c.     De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische oplossingen geboden.

d.    Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn “meegenomen” kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschkbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen gesynchroniseerd.

e.    Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de cloudwerkplek als offline  gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps .

f.      Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.

g.    Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande request-fullfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen “portaal” kan blijven gebruiken.

h.    Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device)

i.      Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.

j.      Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog ‘clients’: vaste apparaten waarmee je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde “gast-pc”. Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.

k.     Het “meenemen van je sessie” waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.

l.      Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en schermdelen.

m.   Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen. Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.

n.    Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC’s voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen. Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.

o.    ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc)

p.    Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers

q.    Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie

r.     Een op ‘pay-per-use’ gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een rijksdienst

s.     Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren

t.     Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.

u.    Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere applicaties en omgevingen.

v.     Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klanten

w.   Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt

€0.00 mln

€0.00 mln