Rijks ICT-dashboard

van GEB naar GLOBE

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De vernieuwing van de berichtenvoorziening biedt een oplossing om de continuïteit van de Berichtenbox Burgers op langere termijn te garanderen. Ook sorteert deze vernieuwing voor op de gewenste integratie met de Berichtenbox Bedrijven.
Het project GEB naar GLOBE omvat het vernieuwen van de Berichtenbox door her- en medegebruik van bestaande Logius bouwstenen. Het doel is om de continuïteit, kwaliteit en toekomstvastheid van de dienstverlening rond de Berichtenbox te garanderen. Door Logius en BZK is in samenwerking met de afnemers van de Berichtenbox onderzocht hoe deze vernieuwing het beste kan worden vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in de huidige gekozen oplossing, bekend onder de naam Geïntegreerde Logius Oplossing voor de Berichtenbox End2End (GLOBE).
Dit project is onderdeel van het programma Vernieuwing berichtenvoorziening, waarin naast dit project, tevens een middellange termijn visie voor de berichtenvoorziening wordt opgesteld, een nieuwe governance wordt ingericht en de integratie met de berichtenvoorziening voor bedrijven wordt onderzocht.

Baten

Baten

De Berichtenvoorziening burgers (GLOBE) is bedoeld voor de burger enerzijds en organisaties die invulling geven aan overheidstaken anderzijds. Kwalitatieve baten:
- Efficiëntere dienstverlening vanuit de overheid doordat digitale post goedkoper is dan papieren post
- Eenduidige en overzichtelijke dienstverlening vanuit de overheid door een centrale vindplek voor digitale post vanuit uitvoerders met een wettelijke vastgelegde taak
- Betrouwbare dienstverlening vanuit de overheid
- Toegankelijke dienstverlening
- Het blijven borgen van de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening van de Berichtenbox
- Mogelijkheid creëren tot verwachte verdere groei van het gebruik gedurende de komende jaren

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

nog in realisatiefase

€0.00 mln

€0.00 mln