Rijks ICT-dashboard

Kern Gezond

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

31-12-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Kamer van Koophandel (KvK)

Rol van de genoemde marktpartij in de projectorganisatie.