Rijks ICT-dashboard

Kern Gezond

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

31-12-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Kamer van Koophandel (KvK)

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Kern Gezond zal vooral bestaande applicaties/architectuur aanpassen en maakt geen gebruik van functie punten analyse

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€37,54 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,08 mln

Externe inhuur

€36,17 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,29 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€15,47 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€11,95 mln

Intern personeel

€2,84 mln

Uitbesteed werk

€0,17 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,51 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
27-02-2018

€37,54 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,08 mln

Externe inhuur

€36,17 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,29 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
27-02-2018

€6,54 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€4,62 mln

Intern personeel

€1,55 mln

Uitbesteed werk

€0,17 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,20 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€39,79 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€39,37 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,42 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€6,54 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€4,62 mln

Intern personeel

€1,55 mln

Uitbesteed werk

€0,17 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,20 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€34,70 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€34,70 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€37,54 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,08 mln

Externe inhuur

€36,17 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,29 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€15,47 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€11,95 mln

Intern personeel

€2,84 mln

Uitbesteed werk

€0,17 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,51 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
27-02-2018

€37,54 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,08 mln

Externe inhuur

€36,17 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,29 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
27-02-2018

€6,54 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€4,62 mln

Intern personeel

€1,55 mln

Uitbesteed werk

€0,17 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,20 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€39,79 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€39,37 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,42 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€6,54 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€4,62 mln

Intern personeel

€1,55 mln

Uitbesteed werk

€0,17 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,20 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€34,70 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€34,70 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€37,54 mln

-

27-02-2018

€37,54 mln

Vanaf 1 januari 2018 is binnen de IT organisatie 1 intern verrekentarief van kracht. Hierdoor hebben de uren zoals begroot in Tranche 1 van het programma Kern Gezond een andere waarde toegekend gekregen. De totale begroting van Kern Gezond, waarlangs gerapporteerd zal worden, is aangepast. Realisatiecijfers t/m 31-12-2017

-5,7%

31-12-2017

€39,79 mln

Kosten voor hardware en software worden verrekend in uurtarief personeel. Er wordt geen additionele hardware/software aangeschaft die ten laste van het programma komt. De geplande Personeelskosten zijn ingevuld in het vak intern in het ICT dashboard. Dit betreft het begrote bedrag obv geplande uren inzet tegen een tarief dat rekening houdt met de inzet van interne en externe medewerkers (gewogen gemiddeld uurtarief). Inbesteed werk is niet van toepassing.

14,7%

31-12-2016

€34,70 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.