Rijks ICT-dashboard

Kern Gezond

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

31-12-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Kamer van Koophandel (KvK)

Omschrijving

Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening rondom het Handelsregister te verbeteren, oftewel zodanig (technisch) te herstructureren dat digitale dienstverlening mogelijk wordt.

Baten

Baten

Efficientere bedrijfsvoering

€0.00 mln

€0.00 mln

Data-gedreven organisatie

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Simpele informatievoorziening

€0.00 mln

€0.00 mln

Omni-channel producten- en dienstenaanbod

€0.00 mln

€0.00 mln

Flexibel en snel ontwikkelproces

€0.00 mln

€0.00 mln

Lagere ontwikkekosten

€0.00 mln

€0.00 mln

Lagere onderhouds- en beheerkosten

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-06-30

Container Platform Service (CPS) - Niet Productie Omgevingen (NPO)

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Enterprise conten management (ECM) voor KvK financiele documenten

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Generieke leverservice metagegevens brondocumenten HR tbv BRIS

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Generieke leveringservice brondocumenten D&B

€0.00 mln

€0.00 mln