Rijks ICT-dashboard

Programma Dienstverlening Instellingen (PDI)

Ingrid Engelshoven

Minister

Ingrid Engelshoven

Ministerie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsterrein

Efficiënte overheid, Onderwijs

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

nee

Omschrijving

Het programma PDI had als doel de digitale dienstverlening voor de 'zakelijke' markt te moderniseren. Hiermee  draagt PDI bij aan de strategische doelstellingen van DUO, met name aan de doelstelling ‘maximaal digitaal’ (burgers en bedrijven moeten in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid). PDI vernieuwt de processen en systemen van dienst Aanbod door o.a. het ontwikkelen van een nieuwe website en een nieuw zakelijk portaal. Hierbij wordt gebruik van UX-methodiek wat ons helpt de klant centraal te stellen. Om te kunnen komen tot de gewenste digitale dienstverlening zijn ook de systemen en processen in de backoffice (dienst uitvoer) vernieuwd (o.a. van papier naar digitaal). Het digitaliseren van de backoffice processen is onlosmakelijk verweven met het aanbieden van een hoog niveau van digitale dienstverlening door continue vernieuwing.                           

Baten

Baten

De digitale dienstverlening aan de zakelijke klant is dusdanig goed dat zowel de klanttevredenheid als de efficiëncy omhoog gaat.  Aan de zakelijke klanten wordt online dienstverlening aangeboden op basis van het dienstverleningsconcept, waarbij de dienstverlening in samenspraak met de klant wordt ontwikkeld (HCD) en continu verbeterd.Via het zakelijke portaal en het klantdashboard krijgt de klant toegang tot alle producten en diensten van DUO, kan de klant zelf digitale transacties uitvoeren, de voortgang daarvan volgen, informatie zien die DUO over hem heeft en met DUO communiceren. Hierdoor wordt de klant in één keer goed geholpen. De backofficeprocessen zijn gedigitaliseerd.
De klant wordt, waar nodig, bij de online dienstverlening ondersteund door adequate hulp vanuit de organisatie in combinatie met passende ICT-hulpmiddelen.

€1.47 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-03-31

Programma startarchitectuur vastgesteld.

Openbare website live1e schets klantdashboard zakelijk portaal opgeleverd

Proces 'instandhouding basisonderwijs', happy flow gedigitaliseerd

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-06-30

Ontwerp beheerschermen

Zakelijk portaal, 1e concept gerealiseerd

Ontwerp klantschermen 'inlog'en 'Mijn gegevens' gerealiseerd

E-formulieren tool geïmplementeerd

Project Digituinen afgerond

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-09-30

Ontwerp dashboard zakelijk portaal incl. diensten RNE opgeleverd

Aansluiting openbare website op componenten library gerealiseerd

Concept Instellingsinformatie ontworpen

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-31

Framework nieuw flexibel zakelijk portaal (Flex ZP) opgeleverd

Dienst 'Meldingen' opgeleverd

Eerste 20 e-formulieren gereed voor plaatsing op huidig zakelijk portaal

E-mailmanagement geïmplementeerd en eerste 2 processen gepubliceerd op huidig portaal

POC koppeling gegevensmagazijn - ODS gerealiseerd

€0.00 mln

€0.00 mln