Rijks ICT-dashboard

Vervanging TOP-Suite

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst / IV-Accent

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

TOP-Suite (Toezicht Ondersteunings Programma) ondersteunt controlemedewerkers van GO, MKB en Douane bij de uitvoering van boekenonderzoeken. TOP-suite kan niet langer technisch worden ondersteund en wordt daarom vervangen door de Applicatie Toezicht Belastingdienst (ATB).

Baten

Baten

Kwaliteit / imago: Uniformiteit en moderne ondersteuning zorgt voor kwaliteitsverbetering in eenduidige behandeling en verslaglegging

€0.00 mln

€0.00 mln

Medewerkertevredenheid: Gebruikersgemak & Up-to-date analysetools

€0.00 mln

€0.00 mln

Eenheid in uitvoering boekenonderzoeken: door uniform gebruik werkprogramma’s

€0.00 mln

€0.00 mln

Verbetering kwaliteit vastlegging: uniform en verplicht gebruik dossiertool

€0.00 mln

€0.00 mln

Beter gebruik analysetools

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-09-15

- Analysetool Audit Tool Financieel (ATF) 2.0.

- Analysetool Audit Tool Generator (ATB)

€0.00 mln

€0.00 mln