Rijks ICT-dashboard

Innen op Aangifte

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst, IV-organisatie

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

15-04-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Dit project maakt onderdeel uit van de Roadmap Inning. Doelstelling van het project Innen op Aangifte is om één nieuwe inningsvoorziening neer te zetten voor een groot aantal aangiftebelastingen. In scope hiervoor zijn de middelen motorrijtuigenbelasting, de aangiftemiddelen die nu in de voorziening ETMLoka zijn ondergebracht (ongeveer 25 middelen waaronder de overdrachtsbelasting, erf en schenkbelasting, kansspelbelasting) en (delen van) de omzetbelasting. Het project is opgedeeld in fasen. Gestart is met het deel dat nodig is voor de motorrijtuigenbelasting (fase Auto). Voor dit deel wordt aangesloten op het project rationalisatie MRB (AHM). De heffings- en inningsfunctionaliteit worden hiermee ontvlochten.

Baten

Baten

Randvoorwaardelijk voor het project rationaliseren Auto: borgen continuiteit autobelastingen en vergroten wendbaarheid, verbeteren technische waarde, opheffen kwetsbaarheid kennis. Huidige applicaties worden van een end of life platform gehaald.

€0.00 mln

€0.00 mln

Het ETM-Loka systeem is een voorziening die in beheer is bij een derde partij, door de functionaliteiten van ETM-Loka onder te brengen in het nieuwe systeem Innen op Aangifte wordt de afhankelijkheid van een derde partij geminimaliseerd en de continuïteit geborgd.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

Eind 2017 is ongeveer 50% van de functionaliteiten gerealiseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln