Rijks ICT-dashboard

CivMiI Voice Communication System

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Luchtvaart

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

02-03-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Luchtverkeersleiding Nederland

Tweede Kamerstukken (1)

In de volgende Tweede Kamerstukken is informatie over de voortgang van dit project te vinden

Bekijk het overzicht

Kwaliteitstoetsen (1)

Hier vindt u een lijst van alle tot nu toe op het project door externe partijen uitgevoerde kwaliteitstoetsen. Dit met vermelding van de datum, de uitvoerende partij, het type toets en het voorwerp van onderzoek.

Bekijk het overzicht

Projectplannen (2)

Hier vindt u een lijst van door de opdrachtgever goedgekeurde versies van het projectplan, voorzien van een toelichting.

Bekijk het overzicht