Rijks ICT-dashboard

Rijgeschiktheid aan het stuur

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-07-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Verwachte kosten beheer & onderhoud

De extra kosten tov huidige situatie: onderhoud, service level agreements en licenties portalen (€ 271.000), aanvullend functioneel beheer en procesmanagement (€438.000), aanvullend technisch beheer (€ 850.000), adaptief onderhoud € (1.350.000) en onvoorzien (€659.000).

Geschatte levensduur na oplevering

De geschatte levensduur is minimaal acht jaar. Dit is afhankelijk van de roadmap van de leveranciers (o.a. IBM)