Rijks ICT-dashboard

Grensverleggende IT (GrIT)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

21-12-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Dialoogfase voor TO is afgerond, er is geen sprake van maatwerk.

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Onvoldoende gegevens bekend

Er zijn voor dit project onvoldoende gegevens bekend met betrekking tot kosten.

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€0,00 mln

In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven.

-

31-12-2017

€0,00 mln

In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven.

-

31-12-2016

€0,00 mln

-

21-12-2015

€0,00 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het programma toe te rekenen.