Rijks ICT-dashboard

Grensverleggende IT (GrIT)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

21-12-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Verwachte kosten beheer & onderhoud

De kosten voor beheer en onderhoud zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Om een onderbouwde inschatting te kunnen maken worden de gegevens uit de Publieke Sector Comparator (PSC) gebruikt als onderdeel van het financieel model dat tijdens de dialoog met marktpartijen wordt gebruikt. In de PSC wordt een meer gedetailleerde business-case gemaakt van de publieke referentievariant, rekening houdend met de scope en risico's van het contract. De contante waarde van de PSC vormt de basis om de contante waarde van de biedingen te vergelijken. De PSC is voor de start van de dialoog beschikbaar.

Geschatte levensduur na oplevering

De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en kosten wordt telkens gedurende de looptijd van het project aangescherpt en herijkt. Daarmee zijn tevens de gegevens betreffende de economische levensduur beschikbaar.