Rijks ICT-dashboard

Grensverleggende IT (GrIT)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

21-12-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

De ADR heeft naar de PSC gekeken in opdracht van DDMO.

Geschatte levensduur na oplevering

De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en kosten wordt telkens gedurende de looptijd van het project aangescherpt en herijkt. Daarmee zijn tevens de gegevens betreffende de economische levensduur beschikbaar.