Rijks ICT-dashboard

vAKWerk

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

ZBO

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Sociale Verzekeringsbank

Startdatum

08-11-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Rol van de genoemde marktpartij in de projectorganisatie.

ATOS

leverancier infrastructuurdiensten (bestaand contract)