Rijks ICT-dashboard

vAKWerk

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

ZBO

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Sociale Verzekeringsbank

Startdatum

08-11-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Het bestaande AA-systeem wordt ingericht

Geschatte meerjarige projectkosten
01-07-2018

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
01-07-2018

€8,81 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,74 mln

Externe inhuur

€2,16 mln

Intern personeel

€5,86 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,05 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€6,44 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,64 mln

Externe inhuur

€1,75 mln

Intern personeel

€4,01 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,04 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€1,11 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,49 mln

Intern personeel

€0,61 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,01 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
08-11-2016

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
08-11-2016

€0,74 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,34 mln

Intern personeel

€0,40 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
08-11-2016

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
01-07-2018

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
01-07-2018

€8,81 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,74 mln

Externe inhuur

€2,16 mln

Intern personeel

€5,86 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,05 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€6,44 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,64 mln

Externe inhuur

€1,75 mln

Intern personeel

€4,01 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,04 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€1,11 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,49 mln

Intern personeel

€0,61 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,01 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
08-11-2016

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
08-11-2016

€0,74 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,34 mln

Intern personeel

€0,40 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
08-11-2016

€8,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,00 mln

Externe inhuur

€1,74 mln

Intern personeel

€5,87 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

01-07-2018

€8,82 mln

Niet van toepassing. Voor de bepaling van de ICT-kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM.

-

31-12-2017

€8,82 mln

NVT. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3:ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015

-

31-12-2016

€8,82 mln

NVT. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

-

08-11-2016

€8,82 mln

-

08-11-2016

€8,82 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.