Rijks ICT-dashboard

vAKWerk

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

ZBO

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Sociale Verzekeringsbank

Startdatum

08-11-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Tweede Kamerstukken (3)

In de volgende Tweede Kamerstukken is informatie over de voortgang van dit project te vinden

Bekijk het overzicht

Kwaliteitstoetsen (3)

Hier vindt u een lijst van alle tot nu toe op het project door externe partijen uitgevoerde kwaliteitstoetsen. Dit met vermelding van de datum, de uitvoerende partij, het type toets en het voorwerp van onderzoek.

Bekijk het overzicht

Projectplannen (1)

Hier vindt u een lijst van door de opdrachtgever goedgekeurde versies van het projectplan, voorzien van een toelichting.

Bekijk het overzicht