Rijks ICT-dashboard

vAKWerk

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

ZBO

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Sociale Verzekeringsbank

Startdatum

08-11-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

De totale kosten voor de AKW en AOW-systemen blijven nagenoeg gelijk

Geschatte levensduur na oplevering

5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.