Rijks ICT-dashboard

vAKWerk

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

ZBO

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Sociale Verzekeringsbank

Startdatum

08-11-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project vAKWerk realiseert de ondersteuning voor de AKW-processen in het reeds bestaande AA-systeem. Daarna kan het AKW-systeem beëindigd worden.

Baten

Baten

Gemak voor de klant, hogere kwaliteit dienstverlening, betere productiesturing, verhoging wendbaarheid van de SVB, betere onderhoudbaarheid IT, flexibeler inzet IT-medewerkers. De besparing loopt na oplevering van het project in 3 jaar tijd op naar een jaarlijkse besparing van circa 67 fte

€5.00 mln

€0.00 mln