Rijks ICT-dashboard

Directe Financiering Kinderopvang

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Kinderopvang

Projectstatus

Geannuleerd

Startdatum

01-10-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

28-09-2018

Omschrijving

Het eerder aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat niet door. Staatssecretaris SZW heeft dit in april in een brief aan de Tweede Kamer gemeld (TK 2017-18, kst. 31322 nr. 361).

Het kabinet heeft in april 2018 besloten te stoppen met Directe Financiering (DF) en verbeteringen door te voeren binnen het huidige stelsel van de kinderopvangtoeslag.

Er is uitvoering gegeven aan het no go besluit. Directe Financiering is op een beheerste wijze beëindigd (delen kennis en ervaring, continueren samenwerking veld) en de werkzaamheden voor DF zijn inmiddels gestopt. Ervaringen zijn verwerkt in een digitaal magazine en overgedragen in een werksessie met de Belastingdienst.

https://duo.instantmagazine.com/dfko/magazine-programma-dfko

 

Baten

Baten

Directe financiering kinderopvang is budgettair neutraal vormgegeven.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-10-01

Tranche 0: Programmadefinitie en Herorientatie

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-07-09

Voor behaalde resultaten zie brief naar de Tweede Kamer van 9 juli 2018.

€0.00 mln

€0.00 mln