Rijks ICT-dashboard

Directe Financiering Kinderopvang

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Kinderopvang

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-10-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het is belangrijk dat ouders effectief, betrouwbaar en voorspelbaar ondersteund worden in de kosten die zij maken voor kinderopvang, waarbij ze niet achteraf in de problemen komen. De samenleving en de kinderopvangbranche hebben baat bij jonge ouders die zorgtaken combineren met betaald werk. Dat de kinderopvangbranche een cruciale partner is voor jonge werkende ouders is daarmee helder. Directe financiering kinderopvang is een financieringssystematiek waarin de huidige voorschotsystematiek losgelaten wordt en waarin kinderopvangorganisaties maandelijks rechtstreeks door de rijksoverheid worden betaald op basis van het gebruik van kinderopvang, op grond van factuurgegevens. Daardoor hoeft het gebruik niet meer te worden geschat en worden wijzigingen sneller onderkend. Daarmee komen we tot een robuuste, toekomstbestendige financieringssystematiek die ouders meer en eerder financiële zekerheid biedt, hoge terugvorderingen zoveel mogelijk terugdringt en minder gevoelig is voor fouten.

Baten

Baten

Directe financiering kinderopvang is budgettair neutraal vormgegeven.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-10-01

Tranche 0: Programmadefinitie en Herorientatie

€0.00 mln

€0.00 mln