Rijks ICT-dashboard

KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

Geo- en Vastgoedinformatie

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Kadaster

Startdatum

02-02-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het project KLIC-WIN behelst het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen van KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC systeem met INSPIRE functionaliteit.

Baten

Baten

Wettelijk project, welke gedekt wordt uit de opbrengsten van KLIC meldingen

€0.00 mln

€0.00 mln