Rijks ICT-dashboard

KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

Geo- en Vastgoedinformatie

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Kadaster

Startdatum

02-02-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project KLIC-WIN behelst het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen van KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC systeem met INSPIRE functionaliteit.

Baten

Baten

Wettelijk project, welke gedekt wordt uit de opbrengsten van KLIC meldingen

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-12-31

Verbeteringen in het ketenproces (o.a. verbeterde informatieverstrekking aan grondroerders) zijn op verzoek van de kabel- en leidingsector doorgevoerd. Hiervoor is verbeterde verstrekking door netbeheerders gerealiseerd

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

Aanvullend aan de verbeterde dienstverlening KLIC is er een initiële implementatie voor INSPIRE US dienstverlening gerealiseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln