Rijks ICT-dashboard

1UBO- AW

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

E-Werken

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Startdatum

19-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

01-08-2018

Omschrijving

Het project 1UBO-AW beoogt het aansluiten van het AW-systeem op Excasso inclusief het verwijderen van hierdoor overbodige functionaliteit uit het AW-systeem ResaFasa en het treffen van voorzieningen aan Excasso om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. Het project omvat ook de aanpassingen die nodig zijn in andere systemen en processen om de gehele keten (vanaf vaststellen claim tot betaling en verantwoording en het verwerken van retourberichten) goed te laten functioneren.

Het project 1UBO-AW is onderdeel van het traject om te komen tot Eén Uniforme Betaal Omgeving. In een later stadium zal ook het WW systeem worden aangesloten op Excasso.

 

 

Baten

Baten

Na de volledige realisatie van 1UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd.
Ondanks dat het traject 1UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden. De verwachte besparingen door het traject 1UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1UBO vastgesteld (en door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op 3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag betreft een schatting die in de loop van het project 1UBO-WW (op te starten in 2017) nader kan worden gespecificeerd. Daarbij worden de nog te kwantificeren effecten op gebied van claimafhandeling en financiële verantwoording worden betrokken.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-06-30

Excasso release

ResaFase release

Tool verschillenanalyse gebouwd en verschilanalyse gestart

€0.00 mln

€0.00 mln