Rijks ICT-dashboard

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

06-11-2018

Omschrijving

Op 1 januari 2018 is de wet BRO ingegaan.De basisregistratie ondergrond (BRO) brengt alle informatie over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar en stelt deze via één loket digitaal beschikbaar ,waarmee het dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond wordt. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Op 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om deze gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun overheidstaken inwerking getreden. In de komende vier jaar zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en onderdeel van de BRO gaan uitmaken. De site van BRO is https://www.basisregistratieondergrond.nl/

Baten

Baten

Gedurende de implementatie periode van vijf jaar loopt de potentiele besparing op van minimaal  € 16 miljoen in 2018  naar €  80 miljoen euro per jaar structureel vanaf 2022 aan uitgaven in de (MIRT en (HWBP) projecten, door beter integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond.

€14.40 mln

€0.00 mln

De mogelijkheid om geotechnisch onderzoek, booronderzoek en grondwatermonitoringput als registratie-objecten aan te leveren. 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-01-01

Ingaan wet BRO

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-02-01

Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-01-01

Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de Landelijke Voorziening (LV)

€0.00 mln

€0.00 mln