Rijks ICT-dashboard

Digitaal werken in de Vreemdelingenketen

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DG Migratie

Beleidsterrein

Immigratie, integratie en inburgering

Projectstatus

Afgerond

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

01-03-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

(Door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande centrale voorzieningen in de vreemdelingenketen ten behoeve van de uitwisseling van digitale informatie.

Baten

Baten

De baten vallen bij de ketenpartners (zie bv. digitaal werken COA, digitaal werken IND. Digitaal werken DTV). Er wordt niet centraal gestuurd op de realisatie van de baten. Verantwoording van de kosten en de baten vind door de ketenpartners zelf plaats.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2014-09-15

Uitwisseling gegevens vreemdelingen in het kader van de overbrenging gedigitaliseerd (van formulier M118 naar TISOV)

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-12-08

Gegevensuitwisseling COA-IND-DTV gedigitaliseerd

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-10-26

Terugmeldvoorziening gerealiseerd. Via deze voorziening kunnen ketenpartners elkaar informeren over gemaakte fouten in de gegevensuitwisseling en de status van de melding.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-11-07

SIGMA gerealiseerd. Dit is de permanente voorziening voor de uitwisseling van gegevens over vreemdelingen in het kader van overbrenging. De voorziening is ingericht om ook nieuwe structurele gegevens uit te gaan wisselen.

€0.00 mln

€0.00 mln