Rijks ICT-dashboard

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-05-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project Rationalisatie Overige middelen Aangifte omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting en digitalisering van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten. Naast het bedrijfsproces Teruggaaf Dividend Belasting (TDI) worden onder dit project ook nog de bedrijfsprocessen en systemen van Aangifte resp. Teruggaaf Milieu Belastingen (AMB, TMB) vernieuwd. Een belangrijke doelstelling van het project is het realiseren van een Generieke Aangifte Applicatie waarop in de toekomst meerdere belastingmiddelen kunnen worden aangesloten.

De pDG is akkoord gegaan met decompositie van het Programma Rationalisatie Overige Middelen, waarmee de sturing op de ontwikkeling van de resterende onderdelen over is gegaan naar het reguliere portfolio. Medio 2018 is project afgesloten.

Baten

Baten

Digitaliseren van aangiften, voorkomen foutenBeter toezicht en handhaving, voorkomen dubbele uitbetaling van teruggaaf verzoeken

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-02-22

In productiename 'Teruggaaf Dividendbelasting'

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-07-15

Realisatie drukvergelijking dividend

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-15

GGC gereed voor uitfasering

€0.00 mln

€0.00 mln