Rijks ICT-dashboard

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-05-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het project Rationalisatie Overige middelen Aangifte omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting en digitalisering van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten. Naast het bedrijfsproces Teruggaaf Dividend Belasting (TDI) worden onder dit project ook nog de bedrijfsprocessen en systemen van Aangifte resp. Teruggaaf Milieu Belastingen (AMB, TMB) vernieuwd. Een belangrijke doelstelling van het project is het realiseren van een Generieke Aangifte Applicatie waarop in de toekomst meerdere belastingmiddelen kunnen worden aangesloten.

Baten

Baten

Digitaliseren van aangiften, voorkomen foutenBeter toezicht en handhaving, voorkomen dubbele uitbetaling van teruggaaf verzoeken

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-02-22

In productiename 'Teruggaaf Dividendbelasting'

€0.00 mln

€0.00 mln