Rijks ICT-dashboard

Multikanaal Mededelen (MKM)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Hoofddoelstelling van het project Multikanaal Mededelen (MKM) is het verbeteren van de inrichting van het logistieke proces, waarmee op efficiënte en doelmatige wijze het mededelen over meerdere kanalen gestalte kan krijgen (efficienter / sneller leveren).

Multikanaal Mededelen 1.0 is in 2018 tot afronding gekomen.

Baten

Baten

Baten zijn kwalitatief en kwantitatief geraamd. De wijzigingen zullen vanaf 2018 een besparing in de ontwikkelkosten van mededelingen opleveren en de dienstverlening verbeteren. Ex ante wordt aangenomen dat de kosten om stromen toe te voegen op dit systeem in de eindsituatie ongeveer de helft goedkoper zijn dan in de huidige situatie. De aanpassingen moeten leiden tot besparingen in de (ontwikkel)kosten van mededelingen, het verkorten van de time-to-market en verbetering van de dienstverlening.

€1.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-11-20

Release MKM 1.0 verplichtstelling EBV.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-05-15

Release MKM 1.5 WYSYWYG modelleeromgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-08-03

Release MKM 1.7 DV berichten naar Berichtenbox.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-13

Release MKM 1.8 Beheren Kanaalkeuze.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-01

Release MKM 1.9 Beheer uitgezonderden, NNP.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-04-01

Migratie Berichtenbox Globe

Verbetering Samenstellen Content

€0.00 mln

€0.00 mln