Rijks ICT-dashboard

Rationalisatie Poort

Jeroen Dijsselbloem

Minister

Jeroen Dijsselbloem

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

12-10-2017

Omschrijving

Het domein Ontvangen en Mededelen (O&M) vereenvoudigt het applicatielandschap Er zijn 15 applicaties in beeld die uit het landschap kunnen verdwijnen. Het project voorziet in het migreren van de nog relevante functionaliteit, ook naar aanpalende domeinen en het saneren van de applicaties. De resultaten dragen bij aan het Belastingdienstbrede programma Rationalisatie.

Baten

Baten

Bijdrage aan vervanging (vanwege strategische platformkeuzes) dan wel uitfasering (wegens end-of-life) van een 13-tal systemen.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

In 2015 zijn 3 systemen gesaneerd en 1 interne stroom handmatig werk uitgefaseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln