Rijks ICT-dashboard

Maritime Single Window (MSW)

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Digitale overheid, Invoer en douane, Water en veiligheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

23-01-2012

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Implementatie van een Maritiem Single Window Nederland (MSW). De Europese richtlijn 2010/65 verplicht elke lidstaat met een buitengrens aan zee om een elektronisch platform op te richten waar zeeschepen die zeehavens binnenkomen en uitgaan zich via één elektronische weg kunnen melden. In de richtlijn is tevens aangegeven welke gegevens (de meldingsformaliteiten) voortaan via het MSW door de zeescheepvaart gemeld moeten worden. Het doel van het project MSW is om een elektronisch platform te bouwen waarbij de zeescheepvaart elektronisch alle verplichte gegevens kan indienen en via welke de aangeleverde gegevens meervoudig worden uitgeleverd aan overheidsorganisaties die deze wettelijk mogen en moeten ontvangen. Het project MSW ontwikkelt daartoe de MSW-functionaliteit inclusief de berichtspecificaties, zorgt dat alle meldingsprocessen elektronisch worden ondersteund en coördineert dat aan de voorkant de meldende partijen (inclusief de havensystemen) worden aangesloten en aan de achterkant de ontvangende partijen (Douane, Grensbewaking en Rijkswaterstaat). Met de implementatie van een MSW wordt beoogd het zeevervoer te vergemakkelijken en een bijdrage te leveren aan de Europese maritieme ruimte zonder grenzen. Bovendien moet het MSW zó worden ontwikkeld dat het aansluit op het in Nederland nog te ontwikkelen Single Window Handel en Transport.
MSW is in 2016 live gegaan. In 2017 volgde verdere aansluiting met marktpartijen. Met de aansluiting van partijen uit de luchtvaart (vrachtvervoer) is de naam gewijzigd in: Single Window voor maritiem en lucht (SW). De stuurgroep heeft op 26 juni 2018 decharge verleend aan het project. 

Baten

Baten

MSW is een elektronisch platform voor de scheepvaart om aan de meldingsformaliteiten te voldoen. Zeeschepen hoeven de gegevens die zij aan de autoriteiten moeten verstrekken bij aankomst en vertrek uit een zeehaven slechts eenmaal in te dienen. Sommige van deze gegevens worden nu meerdere keren aan verschillende overheden gemeld. Met een MSW hoeft de overheid niet langer meerdere keren dezelfde gegevens op te vragen van het bedrijfsleven. Daarmee voldoet MSW aan de doelstellingen van het programma Digitaal 2017. Het MSW draagt daarnaast bij aan de ambitie van de Topsector Logistiek om de concurrentiepositie van Nederland te versterken: het zal in de toekomst onderdeel uitmaken van het te ontwikkelen Single Window Handel en Transport (SWHT) waardoor gegevens over allerlei modaliteiten kunnen worden uitgewisseld tussen overheden en bedrijven.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-02-02

Gepubliceerde Message Implementation Guide

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-02-19

Goedgekeurde functionele specificaties

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-03-13

Juridisch kader

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-09-18

Experimenteeromgeving

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-01-04

MSW op de pre-productie omgeving

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-03-17

Start ketentesten markt - MSW - overheidssystemen op de pre-productie omgeving

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-09-21

Start Go Live Plateau 1 MSW met vervoersmiddelberichten en overheidssystemen.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-10-18

Alle havens succesvol aangesloten op MSW

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-08

Start Go Live Elektronische Persoonsberichten via MSW

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-09-01

Start transitieperiode ladingberichten Douane via MSW

€0.00 mln

€0.00 mln