Rijks ICT-dashboard

ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-09-2012

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Djkswaterstaat werkt met het project Tilburg 1 en 2 aan de modernisering van de Bedien Centrale Tilburg (BCT) en de op de BCT aangesloten bruggen en sluizen. Het project moet er voor zorgen dat gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart vanuit de centrale efficiënter bediend worden, eenduidiger worden geïnformeerd en vlotter worden begeleid.

Dit project wordt ook "CNC Tilburg" genoemd.

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln